CHARIS na Slovensku – CNSC

„Cieľom Národných služieb communia je budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.“

(STANOVY CHARIS, BOD 15.)

Ciele CNSC

CNSC bude:
  • Vnímavá na pastoračné potreby rozličných vyjadrení ako aj nových realít prameniacich z Ducha Svätého a každú bude pozývať do budovania spoločenstva.
  • Identifikovať rozličné vyjadrenia a reality prúdu milosti v danej krajine.
  • Organizovať národné (alebo regionálne) stretnutia zodpovedných osôb zo všetkých charizmatických realít.
  • V prípade potreby ponúkať kurzy a školenia.
  • Udržiavať kontakt s medzinárodnými inštitúciami.
  • Identifikovať potreby a poskytovať informácie.
  • Prostredníkom medzi prúdom milosti v krajine a Konferenciou biskupov.
  • Asistovať pri prípadnom vytváraní regionálnych alebo diecéznych služieb communia.
  • Organizovať voľby nasledujúcej CNSC.