Registrácia

„V jednote srdca sa navracať k Otcovi a zakúšať jednotu v rozličnosti.“

(PÁPEŽ FRANTIŠEK, 8. júna 2019)

Pozývame Vás spoločne budovať jednotu!

Duch Svätý nás v Kristovom Tele – Cirkvi povoláva a zjednocuje rozličnými spôsobmi. Rozmanitosť jednotlivých vyjadrení prúdu milosti je obohatením pre všetkých členov charizmatickej rodiny „bez ohľadu na vek, inteligenciu či schopnosti, lebo sa zrodili z toho istého Ducha a sú milovanými deťmi toho istého Otca.“ Každé z vyjadrení je odlišné a zároveň potrebné, lebo zohráva jedinečnú úlohu v obnove Cirkvi.

V prorokovi Izaiášovi (51,2) čítame:‚Rozšír priestor svojho stanu‘, aby v ňom každý mohol prebývať ako člen jednej a tej istej rodiny. Rodiny, kde je len jeden Boh a Otec, jeden Pán Ježiš Kristus a jeden Duch života.“

Pápež František, 8. júna 2019


Pred Registráciou si prosím pozorne prečítajte charakteristiku jednotlivých vyjadrení, aby ste dokázali určiť, ktoré kritériá spĺňate.

Modlitbová skupina
 • členovia sa zúčastňujú na pravidelnej modlitbe, sú otvorení na charizmy Ducha Svätého
 • cieľom je oslava Boha, zdieľanie a duchovný rast členov skupiny
 • podľa potreby ponúkajú pomoc rôzneho druhu vo farnosti
Sieť modlitbových skupín
 • jednotlivé skupiny majú v sieti / hnutí stále členstvo
 • zdieľajú v rámci siete spoločné hodnoty
 • sieť modlitbových skupín sa v CHARIS na Slovensku neregistruje ako celok, konkrétna skupina uvedie svoju príslušnosť k danej sieti na príslušnom mieste vo formulári
Spoločenstvo
 • oproti modlitbovej skupine sa vyznačuje štruktúrou: líder, vodcovský tím, jednotlivé služobné tímy…
 • má stálu službu vo farnosti / prostredí, kde pôsobí
Spoločenstvo so záväzkami
 • podobne ako spoločenstvo, ale má aj členstvo s určitými záväzkami, ktorými vyjadruje poslanie spoločenstva
Formačná škola / škola evanjelizácie
 • cieľom tohto vyjadrenia je formovanie ľudí, ktorí nie sú členmi danej skupiny (napr. Diecézna animátorská škola)
Združenia a Komunity s cirkevným schválením
 • skupina, ktorá má diecézne alebo pápežské schválenie (napr. Komunita Emmanuel, Komunita Blahoslavenstiev)
Služba
 • tím, ktorého cieľom nie je duchovný rast vlastných členov, ale služba navonok a má v tejto službe aj víziu (napr. Otcovo srdce)

Registračný formulár

Zaregistrujte sa, ak chcete budovať jednotu a využívať služby Národnej služby communia CHARIS Slovensko.

mesto/obec, diecéza
napr. Modlitbová skupina v rámci hnutia Obnovy v Duchu Svätom, Spoločenstvo v rámci siete ENC…
Nemusí byť súčasťou vyjadrenia, ale pozná vás a vie o vás vydať svedectvo
Telefón alebo emailová adresa